การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
   
 การวางแผนอัตรากำลัง
2. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนและการลาออกจากราชการ
   
 1. การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการมีและเลื่อนวิทยฐานะ    
 
  1. ส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

    2. หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560

   3. เอกสารและหลักฐานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560      
    4. 
คู่มือการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21/2560

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. ด้านการพัฒนา
    
1. แผนพัฒนาตนเอง
    2. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนา
    3. พัฒนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TEPE ONLINE)
    4. ข้อมูลการพัฒนาของครู ประจำปี 2562
    5. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
    6. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา


6. ด้านการรักษาไว้
 
  1. เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
    2. ประกาศสรรหาดำรงตำแหน่งว่างเนื่องจากเกษียณ
    3. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
    4. ยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ
    5. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย ทางระบบ E-office
    6. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    
    ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

726648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
706
761
719782
26251
30888
726648

Your IP: 3.235.31.131
2020-03-30 01:49