1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 
 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 
 
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 
 
4. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 
 
5. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)
 
 
6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)
 
 
7. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 
 
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
9. กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
10. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
11. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
 
13. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2542
 
 
14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 
 
15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 
 
16. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 
 
17. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 
 
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
 
 

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1936881
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
530
2848
6211
1920863
8676
50420
1936881

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-06 03:05