อำนาจหน้าที่
 - อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
 - การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา
 - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการว่าการด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553

ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

726613
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
706
726
719782
26216
30888
726613

Your IP: 3.235.31.131
2020-03-30 00:36