icon 146776หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2

 

1.1 ปกหน้า

 

 

1.2 บันทึกข้อความ

 

1.3 หน้าเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

 

1.4 คำนำ

 

1.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

1. กค 0428-ว90 -24ส.ค.2553 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 

2. 9664-8ส.ค.2554 ประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

 

3. ว19-2556 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

 

4. ว 2-5 ก.พ.2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ

 

5. ว13-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 

6. 0642-10 ต.ค.2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

7. ว 6599-2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

8. ว13-2561 การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

9. ว 15-2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

10. ว 20-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

11. ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

12. ว 6-2562 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

13. ว 7-2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

 

14. ว 9-2562 การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

15. ว9-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 

16. ว10-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 

17. ว11-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

18. ว12-64 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

 

19. ว142564 การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

 

20. 0525-16ก.ค.2564 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

 

21. คณะผู้จัดทำ

 

22. ปกหลัง

 


ผู้บริหาร

boss62 2

ดร.มโน ชุนดี
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

เมนูหลัก

Youtube

youtube
 
 

Facebook

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2608032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
688
957
2849
2598792
5682
37125
2608032

Your IP: 18.207.240.77
2023-06-06 14:20