การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.ชนพิชา ทรงเสรีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2