การประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2