การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เพื่อขอรับสนับสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เพื่อขอรับสนับสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2