การประชุมสรุปผลการนิเทศ ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร. มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางนพรัตน์ ตรงดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานประถมศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ตรวจสอบ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2