การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนพลิกโฉมการศึกษาทั้งระบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ .สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายประยงค์ สารภูมิ นางฐิติพร เขมกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสมาเป็นประธานการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนพลิกโฉมการศึกษาทั้งระบบกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 มีผู้เข้าประชุมสัมมนาซึ่งเป็นตัวแทน ได้แก่ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และคณะรวม 110 คน จาก16 เขตพื้นที่/7 จังหวัด (จังหวัดลพบุรี ชัยนาท ปทุมธานี สระบุรี อุทัยธานี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และนำเสนอ Best Practice ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่เป็นตัวแทน โดยได้มีการถ่ายทอด Facebook Live เพจ สพป.ลพบุรี เขต 2 ในวันดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ)สพป.ลบ 2

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow