การประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ  สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ได้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครู ในสังกัด ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี 2