การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning Fundamental AL Training”

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี 2 มอบหมายให้นายประยงค์ สารภูมิ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้ Active Learning Fundamental AL Training”โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 272 คน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานประถมศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2