การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.สพม.สระบุรี ผอ.สพม.ปทุมธานี และ ผอ.สพม.สิงห์บุรี /อ่างทอง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมสพป.ลพบุรี เขต 2

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow