12 ธันวาคม 2562 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  มอบหมายให้
นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน
ร่วมกับคณะอาสาสมัครโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
และโรงเรียนบ้านเขาขวาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12