นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ เป็นประธานในการประชุมวางแผน ติดตาม เด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเปราะบางมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางอณัฐธิภา  กระตุดนาค และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมวางแผน ติดตาม เด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเปราะบางมิให้หลุดออกจากระบบการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2