นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางวรรณวิมล ทองงาม ประธานกลุ่มโรงเรียนพํฒนานิคม นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย โรงเรียนวัดหนองนา โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง โรงเรียนวัดโคกสลุง โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow