นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินททร์สืบสายทองคำ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายการศึกษา และเป็นการให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดเรียน  ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม อำเภอชัยบาดาล โดยมีนายธรรมนูญ หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ