นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ให้ข้าราชการครูในสังกัด

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม” ให้ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 130 คน เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างเจตคติต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม