นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานร่วมกิจกรรมในงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานร่วมกิจกรรมในงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้ได้รู้จักหน้าที่และระเบียบวินัยอันดี ณ โรงเรียนบ้านคลอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, เด็ก และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ อาหาร

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน