นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมี รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม