นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและคิดค่าคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและคิดค่าคะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2