นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ.

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. โดยได้เชิญคณะทีมงานร่วมปรึกษาหารือ ประกอบด้วย นางวิจิตรา จันทกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย (สระโบสถ์)และคุณครูต้องตา จำเริญใจ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow