นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรฯ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2