นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงคราภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี หน่วยบริการเมืองลพบุรี ณ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow