นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถที่เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู และนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) สามารถที่เป็นแบบอย่างได้ ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2