นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ระนอง/สพป.ชุมพร เขต 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 และคณะจาก สพป.ระนอง/สพป.ชุมพร เขต 2 ที่เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ด้าน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลบ. 2