นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา บาร์นท์ อธิบารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะ ในโอกาสที่ท่านเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 12. 00 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี