นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินนายคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประเมินนายคณวัฒน์ แก้วประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็น รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  ณ โรงเรียนบ้านเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล