นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สพฐ. ด้านยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2