นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะ ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมีรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ออกติดตาม นิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นางวรรณวิมล ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และนางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง ให้การต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน