ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566