ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 [ประกาศ]