ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [รายละเอียด]