ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ  ประจำเขตตรวจราชการที่ 2  [ประกาศ]