ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow