ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow