ประกาศ เรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังตารางแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชี ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2