ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง-โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับย้าย-เปลี่ยนตำแหน่ง-โอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ดาวน์โหลดเอกสาร1 ดาวน์โหลดเอกสาร2 ดาวน์โหลดเอกสาร3 ดาวน์โหลดเอกสาร4 ดาวน์โหลดเอกสาร5