ประชุมเตรียมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และนางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประชุมเตรียมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 บสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2