ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)

วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผ่านระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา มีศึกษานิเทศก์ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow