ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ และนางขันธมาส หลวงเพชร รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรงเทวราช จ.น่าน