วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 12 คน ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 12 คน ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2