วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี