วันที่ 10 พฤศิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี การก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ หอประชุมบุษบงกช โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์