วันที่ 11 เมษายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงคราภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงคราภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ บรรยายพิเศษประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และขับเคลื่อนจริยธรรมตามแนวทางปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม – วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ลบ.เขต2 เพื่อจัดทำมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขทำตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2