วันที่ 12 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู เข้าประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง อำเภอพัฒนานิคม เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนพรหมรังษี