วันที่ 15 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์