วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลกรทางการศึกษา ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2