วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนบ้านซับหินขวาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี และโรงเรียนบ้านซับหินขวาง