วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐ ทิวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับจำปา โรงเรียนโป่งสวองคีรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวลำ และโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐ ทิวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับจำปา โรงเรียนโป่งสวองคีรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวลำ และโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง