วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต มอบหมายให้นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน นายพร้อม จันทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดง และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองขาม และโรงเรียนบ้านหนองไทร

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต มอบหมายให้นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน นายพร้อม จันทนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดินแดง และนางพิมพ์ลดา ตามสุขสนธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองขาม และโรงเรียนบ้านหนองไทร

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow